Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakládající dokumenty

1. 2. 2012

1. Žádost o zřízení filiální obce

 

 SYNODNÍ RADĚ SKC V ČR                                                         V Soběslavi dne 2.11.2009

V PRAZE

BISKUPSKÝ ORDINARIÁT

Na Bateriích  93/27,Praha 6, 16200

 

Věc:  Žádost o zřízení filiální obce v Soběslavi

 

 

 

Vážená Synodní rado,

 

Tímto vás, vážení členové Synodní rady, žádám o oficiální zřízení filiální obce v Soběslavi, která bude přináležet k farní obci Tábor.

 

Po zhruba ročním pastoračním působení v této lokalitě se zde vytvořilo společenství křesťanů, které oslovilo starokatolictví a tímto způsobem chtějí svou křesťanskou víru prožívat. Po upřímné rozvaze někteří do SKC V ČR vstoupili a přihlásili se k této církvi, někteří byli do této církve včleněni křtem. Naše SK společenství v Soběslavi tedy  čítá 21 členů v této chvíli.

Účastní se pravidelných starokatolických bohoslužeb v tomto městě i jiných setkání, ať už zaměřených na mládež nebo na biblické studium. Myslím, že mohu potvrdit dobré sesterské vztahy mezi naším SK společenstvím a místním sborem ČCE, který nám velmi vychází vstříc a poskytuje nám na naše církevní aktivity své prostory.

 

Prosím vás, Synodní rado, o modlitby a podporu pro naši soběslavskou starokatolickou obec.

 

 

                                           S pozdravem

 

                                                                                          Aleš Svoboda – administrátor

 

 

2. Volba do filiální rady

 

          V Soběslavi dne 15.11.2009

 

 

 

 

Na vědomí:  Synodní radě SKC v ČR do Prahy

                     Farní radě SK obce v Táboře

 

 

 

 

Oznámení o volbě filiální rady

 

 

Dne 14.11.2009 se sešlo shromáždění filiální obce Soběslav, aby zvolilo svou radu. Po eucharistické slavnosti se uskutečnila samotná volba za přítomnosti našich hostů z Tábora a pražské farní obce. Do filiální rady byly zvoleny tyto členky soběslavské obce:

 

                            Magda Podzimková  

Alena Vondrášková

                            Lucie Svobodová Absolonová

                            Mona Drábková Dejmková.

 Tyto členky přijaly svou účast do rady filiální obce a dohodly se spolu s duchovním administrátorem Alešem Svobodou, že se v nejbližším možném termínu sejdou, aby domluvily další potřebné záležitosti.

 

 Tuto volbu ihned potvrdila, a zároveň popřála mnoho úspěchů, přítomná farní rada táborské starokatolické obce.

                                                                                          Usnesení vyhotovil:  Aleš Svoboda

 

 

3. Vznikla nová filiálka

 

V Soběslavi vznikla nová filiální obec

 Na jihu Čech mezi Českými Budějovicemi, Jindřichovým Hradcem a Táborem leží Soběslav. Kdysi město královské, později významné okresní, a nyní město s asi 7 tisíci obyvatel. Z náboženského pohledu jsou zde zabydleny 2 církve. Ta s velkým kostelem na náměstí a ta s menším kostelem u vlakového nádraží. Na sklonku komunistické éry zde začal působit evangelický farář, na jehož faře se scházelo mnoho lidí. Ti byli stmeleni společným nepřítelem, ale také společným PŘÍTELEM. I dnes, kdy farář je už dávno pryč, na ty doby mnozí vzpomínají, hlavně na atmosféru svobody a důvěry. My máme to štěstí, že na této faře nyní bydlíme. Město je také, kromě zimního stadionu a divokých diskoték v doupěti zvaném Paluba, známo školou a chráněnými dílnami pro handicapované. Ta škola se jmenuje Rolnička a kromě svého poslání pořádá velmi mnoho aktivit pro kulturní a společenský život Soběslavi.

 Před necelým rokem se zde slavila první oficiální eucharistie v městském kostele sv.Marka a byla to zrovna Půlnoční mše. Netušili jsme, jak to dopadne, zda vůbec někdo přijde. Pozvali jsme několik svých známých a ti pozvali zase své známé. Lidé se při vylepování plakátů a komunikaci s Městským úřadem tvářili zvědavě ale i ochotně. Prý že přijdou.  Na Půlnoční se sv.Marek zaplnil a tím se starokatolická církev v Soběslavi poprvé představila veřejnosti. Následovaly další bohoslužby, první krůčky v seznamování se se Soběslaví a lidmi žijícími v ní.

 

Po roce usilovné práce se zde kolem duchovního Aleše Svobody shromažďuje společenství křesťanů, kteří svou víru chtějí prožívat jako starokatolíci. Synodní rada SKC právě na žádost tohoto duchovního, ve spolupráci s farní obcí Tábor, oficiálně zřídila 4.listopadu 2009 tuto filiální obec a ustanovila administrátorem obce Aleše Svobodu.

 

Pravidelné bohoslužby se slaví v sobotu od 17:00 hod. v jednom z objektů střediska diakonie Rolnička. Vedle eucharistických bohoslužeb také nabízíme pro děti a maminky různé kroužky a dílny formou mateřského centra. V těchto dnech ve spolupráci s Rolničkou pracujeme na projektu „Živý Betlém“, což je vánoční slavnost pro soběslavskou veřejnost. Právě Rolničce vděčíme za to, že nám nabídla své prostory k pravidelným scházením. Milí čtenáři Communia, prosím, myslete na toto nově narozené dítě ve svých modlitbách.

                                             

                                               

                                                Za starokatolíky v Soběslavi

                                                                                                

                                                                                                       Aleš Svoboda - administrátor