Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kámen na kameni

31. 10. 2016

Kámen na kameni“

Vědět toho moc je velmi těžké. Vědět všechno je utrpení. Věříme, že Boží syn Ježíš velmi dobře věděl co ho čeká, když svému Otci řekl ano. Jeho dny mezi námi se blížily ke konci a On lamentuje nad Jeruzalémem. Centrum víry v jednoho Boha - teologové, specialisté na Mojžíšův zákon a prorocké spisy Ježíše nepřijali, dokonce Ho chtěli zahubit. K čemu jim byly jejich oběti, modlitby, biblické stati recitované zpaměti? Srdce zůstalo zavřené a dodneška očekávají Mesiáše předpověděného proroky. Ono zákonictví nebylo pouze problémem lidí tehdy, za Ježíšova života. Zákoníci jsou mezi námi. Někdy až příliš lpíme na naučených zbožných rituálech, svých nábožných zvycích a jsme na ně dostatečně pyšní. Vytváříme si svá církevní pravidla a můžeme být horliví církevníci ve snaze pracovat na záchraně světa, ale Pána, který se ztotožňuje s chudými, ubohými, hříšnými, chabě věřícími, ale pokornými a pochybujícími o sobě, klidně můžeme minout. Hřímání z kazatelen a přísný asketický život bez milosrdenství, pohrdání druhými, to není Ježíšův Duch.

Lk 19,41-48

Nevěřím, že by Pán Bůh Židy, kteří Ježíše zavrhli, potrestal. V takového Boha nevěřím. Domnívám se však, že když Boží vyznavači, i Ježíšovi vyznavači ze zákonických a fundamentalistických důvodů začnou lpět na věcech nepodstatných a vymizí pokora, trvalá snaha po změně smýšlení a vytratí se láska, můžeme o Boží požehnání přijít. Válka židovská byla strašná. Židé byli rozprášeni po celém světě, chrám - symbol Boží přítomnosti rozbořen. Milující Bůh zůstává a touží po naší lásce. Kde je láska, je milosrdenství. Služme Pánu v duchu a v pravdě. V chrámech i v bližních. Opatrujme Jeho stvoření a mějme obřezaná srdce.

Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že mě máš rád a že se na Tvou lásku mohu spolehnout. Toužím Tě také milovat. Tak, jak je toho mé srdce schopné. Dej mi svou lásku.“