Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kristus – Nejvyšší velekněz

4. 10. 2016

Kristus – nejvyšší velekněz“

Možná, že máme s pojmem velekněz problém. Z doby Ježíše Krista si vybavujeme jména Annáš, Kaifáš, ale působí na nás spíš destruktivně. Velekněz jako náboženský vůdce Izraelitů? Dobrá, ale vždyť to byl právě velekněz, který prohlásil Ježíše za rouhače a svůdce lidu. Možná, že vnímáme papeže Františka jako jakéhosi velekněze římských katolíků v pozitivním smyslu slova. List židům nám představuje Ježíše, našeho Pána a Božího syna jako vynikajícího velekněze. Přišel od Otce a zároveň byl jedním z nás, kromě hříchu. Zná tedy náš život. Naše přání, naše touhy i naše štěstí. Ví o našich propadech, limitech, nemocných zvycích, ví dokonce o naší malověrnosti a chatrnosti. Proto je Kristus tím nejlepším veleknězem a sám tento úřad rehabilituje a posvěcuje.

Žd 4,14-5,10

Každý známe nějakého toho kněze, pastora, misionáře či kazatele. Chci věřit, že všichni, kteří zaslechli Boží zavolání a vydali se touto cestou, jsou nebo chtějí být dobrými služebníky. Buďme ale k nim milosrdní, když je zastihneme ne úplně v kondici a ne podle našich představ. Jsou to chybující lidé, hříšníci, ale jistě služebníci dobré vůle a čistých úmyslů. Máme tedy skvělého velekněze Ježíše, který slyší náš hlas a s důvěrou k Němu přistupujme a důvěřujme, že má pro nás hojnost milostí. Stačí nastavit dlaň a prosit.

Pane Ježíši Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou, hříšníkem!